NordKant

Kunst er at lave det man ikke kan, ellers er det ingen kunst. 
Det lyder selvmodsigende at kunne lave noget man ikke kan,
men hænger sammen med at det ikke er en logisk proces at skabe.

 

Når man begynder et billede har man måske en drøm, en forestilling og kan ikke være sikker på metoderne eller midlerne til at nå resultatet. Først ved det sidste penselstrøg kan man vide om det er lykkedes.

Naturligvis giver uddannelse og stadigt og stædigt arbejde med kunstens virkemidler en hjælp i denne søgen – en professionalisme.

Det giver samtidig en stor glæde at skabe, og den glæde er der rigtig mange

 – også ikke-professionelle - der kender. 
Og den behøver ikke at druknes i kritik.

År tilbage følte en række kunstnere i Norddjurs imidlertid at det var på sin plads 
og også nødvendigt at markere det professionelle arbejde i vores satsning på uddannelse og arbejde med opgaver, eksperimenter, virkemidler og selvkritik i det at lave kunst.

 

Vi kaldte os Prof.Kunst.Norddjurs.
 

Vi er imidlertid ydmyge overfor arbejdet og det har irriteret os at prof. lød så selvsikkert 

Nu er vores navn og titlen på vores udstilling i Baunhøj Mølle: NordKant
 

Nord kan stå for at vi bor her på det nordligste af Djursland, er glade for at være her og gerne fortæller om det.
 

Kant kan stå for at vi gerne vil sige tingene tydeligt og professionelt - lave kunst med kant.
 

Sat sammen står det hverken for vandkant eller udkant men er NordKant
 

Og hvis man vil følge os på nettet er hjemmesideadressen nordkant.net

Morten Skovmand